Açlık kan şekeri ölçümü

Kan sayımı (hemogram)

Ferritin, Demir bağlama kapasitesi

ALT, AST

BUN, Kreatinin

Kan grubu

TSH

Toksoplazma IG G

Toksoplazma Ig M

Rubella Ig G

Rubella Ig M

CMV Ig G

CMV Ig M

HBsAg

Anti HCV

Servikal smear

Rutin idrar tetkiki