Perinatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum biliminin bir yan dalıdır. Perinatoloji uzmanı (perinatolog) ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını takiben perinatoloji konusunda en az 3 yıl eğitim görmüş kişilere verilen ünvandır.

Perinatolojinin ilgi alanı gebelik öncesinde, gebelik sırasında ve gebelik sonrasında gebe ve karnındaki bebekle ilgili riskli durumların tanı, takip ve tedavisini içerir.

Bütün gebelikler potansiyel olarak bazı riskler taşısa da tüm gebeliklerin perinatologlar tarafından takibi gerekmez. Zaten ülkemiz koşullarında bu mümkün de değildir. Perinatologlar aynı zamanda Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarınca veya birinci basamak hekimlerce takibi yapılan gebeliklerde ortaya çıkan şüpheli durumların değerlendirilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti de sunarlar.