Gebelik öncesi muayene: Boy ve kilo ölçümleri yapılır ve ideal kilosundan fazla ya da az olan kadınlara öneriler ve bilgilendirme yapılır. Tansiyon ölçümleri yapılır. Şeker hastalığı sorgulaması ve risk faktörleri varsa taraması yapılır. Rahim ağzından tarama amaçlı sürüntü (smear) alınır. Rubella ve Hepatit B bağışıklığına bakılır. Abdominal ve pelvik muayene yapılır.

Gebelik sırasında her muayenede yapılacak işlemler: Fizik Bakı ve Tarama İşlemleri, Kilo, Kan basıncı, Fetal Kalp sesleri dinlenir (2. muayeneden sonra), Fundus yüksekliği (3. muayeneden sonra), NST ve Biyofizik profil (32. hafta sonrasında), Obstetrik USG

1. muayene: İlk gelişte gebeliğin doğrulanması yanında sağlıklı bir gebelik varlığı da değerlendirilmelidir. Gebelik testleri gebeliğin dış gebelik olup olmadığı veya sağlıklı olup olmadığı konusunda yeterli bilgi vermezler gebelik kesesi içinde bebek ve bebeğin kalp atımları görülünceye kadar 10-15 günlük kontroller yapılır. Takiben gebelikte gerekli kan tahlilleri istenir.

2. muayene (11-13 Hf): Bu muayeneye özel olarak bebeğin ense deri kalınlığına, burun kemiğine bakılır. Bu bulgular genetik bazı hastalıkların (Down Sendromu) taranmasında kullanılan ilk üçay testi (2’li test) olarak adlandırılan test için gereklidir. Bu muayenede ayrıca bebeğin ilk bedensel değerlendirmesi de yapılır. (Vitamin ve Demir desteği gerekiyor ise bu dönemde başlanabilir)

  • 2’li test (İlk üç ay testi): Down sendromu adı verilen ve bebekte zeka geriliğine neden olan kromozom hastalığına yönelik olarak yapılır. Testin güvenilir olması için ölçümün doğru olarak ve bu gebelik haftalarında yapılması gereklidir. Ayrıca kanın güvenilir bir merkezde değerlendirilmesi de önemlidir.

3. muayene (16-18. Hf): Bebeğin gelişimi ve bedensel durumu değerlendirilir. Yine Down Sendromuna karşı tarama amaçlı kullanılar ikinci üçay testi (3'lü test) bu dönemde yapılabilir. Testler sonucunda gerekli görülürse amniosentez (bebeğin içinde yüzdüğü sıvıdan örnek alıması işlemi) bu haftalarda yapılır.

  • 3’lü test (İkinci üç ay testi): Down sendromu adı verilen ve bebekte zeka geriliğine neden olan kromozom hastalığına yönelik olarak yapılır. Testin güvenilir olması için ölçümün doğru olarak ve bu gebelik haftalarında yapılması gereklidir. Ayrıca kanın güvenilir bir merkezde değerlendirilmesi de önemlidir.

4. muayene (18-23 Hf): Ultrason ile yapılan detaylı inceleme ile bebekte bedensel anomali olup olmadığına bakılır. Bebeğin gelişmişliği ve dokuların olgunlaşması göz önüne alındığında yapısal anormallikler açısından bebeğin en iyi değerlendirilebildiği dönem bu dönemdir. Bu dönemden sonra bebek büyüdüğü ve etrafındaki sıvı nispi olarak azaldığı için bebeğin iç organlarının değerlendirilmesi daha zorlaşır. Ayrıca bazı anomalilere yaklaşım açısından da geç kalınmış olur. Bu nedenle bu dönemde bebeğin deneyim ve fiziki şartlar açısından yeterli bir merkezde iyi bir değerlendirmeden geçirilmesi çok önemlidir. Bu dönemde ayrıca tetanoz aşısı yapılabilir (aşı gereksinimi kişinin bağışıklanma durumuna göre (önceki aşılanmaları) belirlenir.

5. muayene (24-28. Hf): Glukoz yükleme testi (50gr glukoz ile) yapılır. Tetanoz aşısı yapılabilir.

6. muayene (32. Hf): Bebeğin gelişmesine bakılır.

36'dan doğuma kadar her hafta kontrol yapılır (Bebeğin gelişmesine bakılır. Bebek kalp atımları testi yapılır. Bebeğin anne karnındaki iyilik hali değerlendirilir)

Draltunyurt Kadın Hastalıkları ve Doğum, Prenatal Tanı